Giới trẻ TP HCM tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch

Tuesday, 25/03/2014, 07:49 GMT+7

Giới trẻ TP HCM tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, hơn 400 sinh viên và gần 300 tình nguyện viên đến từ nhiều công ty tham gia “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” năm 2014 nhằm góp phần lan tỏa và nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch.
1.jpg

Với chủ đề “Cùng Hành Động”, các tình nguyện viên của Chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” năm 2014 không chỉ đến từ Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL), Công ty TNHH Bia và Nước Giải Khát Việt Nam mà còn từ các công ty bạn.

2.jpg

Tại buổi lễ, các tình nguyện viên đã ký tên cam kết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, tham gia các hoạt động tuyên truyền đến cộng đồng về hậu quả của việc lãng phí nước, gây ô nhiễm nguồn nước, kêu gọi cùng hành động bằng những hành động nhỏ hàng ngày.

3.jpg

Đây là năm thứ 3 liên tục chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” của VBL được tổ chức. Với thông điệp “Cùng hành động”, chương trình năm nay kêu gọi sự chung tay của mỗi cá nhân trong việc cam kết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

4.jpg

Ngay tại buổi lễ, chương trình đã nhận được hơn 1.000 chữ ký thể hiện cam kết cùng hành động trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch.

5.jpg

Chương trình cũng đã góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm nước sạch và bảo vệ nguồn nước của mỗi người dân.

6.jpg

Các bạn tình nguyện viên sẵn sàng tham gia chương trình.

7.jpg

Chung tay cùng hành động vì nguồn nước sạch tương lai còn được thực hiện trên trang webwww.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. Không chỉ kêu gọi tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, chương trình còn góp phần đưa nước sạch đến những cộng đồng cư dân đang gặp khó khăn về nước sạch trong sinh hoạt.

Phương Thảo


Written : admin

Search date :